Verwijderen buitenkant document (Buitenkantverwijdering)

Wanneer u een dik document als een boek kopieert op de glasplaat, dan zorgt de ruimte tussen de glasplaat en de klep ervoor dat de buitenkant van het document zo donker als een schaduw is. De functie Buitenkantverwijdering verwijdert de buitenkant van de documenten.

Buitenkantverwijdering wordt ingesteld.

Buitenkantverwijdering wordt ingesteld op UIT.

Opmerking

 • Bij het kopiëren van documenten vanuit de ADF of wanneer de klep van de ADF of glasplaat stevig gesloten is, wordt deze functie uitgeschakeld.

 • Pas handmatig de achtergrondverwijdering toe, als de functie is ingeschakeld. De functie Automatische Achtergrondverwijdering is uitgeschakeld. Niveau 3 wordt toegepast als de Achtergrondverwijdering op Automatisch is ingesteld.

 • Bij het kopiëren van documenten met schuine strepen of ingewikkelde vormen, wordt de grens tussen document en buitenkant mogelijk niet juist gedetecteerd.

 1. Druk op [Kopiëren] of de knop (KOPIËREN).

 2. Plaats een document met de tekst naar onder op de glasplaat.

  Opmerking

  • Gebruik de functie niet onder licht. Het is mogelijk dat schaduwen niet succesvol worden verwijderd.

  • Zet de klep van de ADF of glasplaat wijd open.

   Als de klep van de ADF of de glasplaat niet ver genoeg opengaat, wordt de grens tussen het document en de buitenkant mogelijk niet goed gedetecteerd.

  • Er wordt bij het kopiëren een fel licht uitgestraald. Kijk niet direct naar het oppervlak van de gasplaat.

 3. Druk op [Buitenkantverwijdering] op het tabblad [Afbeeldingsinstellingen].

 4. Voer een waarde van 1 tot 5 in [Range Adjustment (Instelbereik)] in via het numerieke toetsenblok of door achtereenvolgens te drukken op , en [OK (OK)].

  Als het standaardniveau (3) niet de gewenste resultaten levert, pas de criteria dan aan in de volgende stappen.

  • Als de buitenkant van het document niet verwijderd wordt, zet de waarden van de criteria dan hoger.

  • Als zwarte gedeelten binnen document verwijderd worden, zet de waarden van de criteria dan lager.

 5. Druk op de (START)-knop.