Kleurmodus veranderen

Verandert de kleurmodus. U kunt de volgende drie kleurinstellingen gebruiken.

 • Kleur: Alle documenten worden full-color gekopieerd.

 • Mono: Alle documenten worden in zwartwit gekopieerd.

 • Automatisch: Deze machine detecteert de kleur van elke pagina automatisch. (Standaard) Documenten in kleur worden full-color gekopieerd en zwartwitdocumenten in zwartwit. Kopiëren wordt traag.

Opmerking

 • Wanneer [Auto] geselecteerd wordt, zullen de afdrukkleuren er in de volgende gevallen mogelijk niet uitzien zoals u verwachtte. Stel in deze gevallen [Kleur] of [Mono] in.

 • Dit zijn een paar voorbeelden.

  • Documenten met een extreem klein gekleurd gedeelte

  • Donkergekleurde documenten

  • Lichte documenten

  • Gelige documenten

  • Documenten met gekleurde achtergrond

Memo

U kunt de criteria voor het bepalen van kleurendocumenten en zwartwit documenten vanuit de [Device Settings (Apparateninstellingen)] > [Admin Setup (Beheerdersinstellingen)] > [Scanner Set Up (Scaninstellingen)] > [Scanner Adjust (Scanner Aanpassen)] > [Auto Color Judge Level (Automatisch Kleuren Bepalings Niveau)].

Scannerinstellingen

 1. Druk op [Kopiëren] of de knop (KOPIËREN).

 2. Plaats een document in de ADF of op de glasplaat.

 3. Druk op [Color Mode (Kleurmodus)] op het [Basic (Basis)] of[Image settings (afbeeldings instell)] tabblad.

 4. Selecteer een kleurenmodus.

 5. Druk op de (START)-knop.