De gebruiksgeschiedenis van het apparaat beheren

Het apparaat heeft een functie om de gebruiksgeschiedenis (faxverzending/ontvangstgeschiedenis, e-mailverzending etc.) op te slaan en om deze weer te geven op het bedieningspaneel en een webpagina of om deze af te drukken als rapport.

U kunt de instellingen wijzigen om de gebruiksgeschiedenis al dan niet bij te houden, weer te geven of er een rapport van af te drukken.

De instelling kan gewijzigd worden vanaf de webpagina van het apparaat.

Opmerking

Om de apparaatinstellingen te wijzigen vanaf een webbrowser moet u zich aanmelden met het beheerderswachtwoord.

 1. Start een webbrowser.

 2. Voer "http: // (het IP-adres van dit apparaat)" in de adresbalk van het apparaat in en druk vervolgens op de <Enter>-toets.

  Hier is een voorbeeld waarbij het IP-adres van het apparaat "192.168.0.2" is.

 3. Klik op de knop [Administrator Login (Berheederaanmelding)].

 4. Voer "admin" in [User Name (Gebruikersnaam)] in en het beheerderswachtwoord [Password (Wachtwoord)] en klik op [OK (OK)].

  Memo

  Het beheerderswachtwoord is hetzelfde als hetgene dat ingevoerd wordt op het bedieningspaneel.

 5. Als u de apparaatinformatie niet hoeft te wijzigen, klik op [Skip (Overslaan)] om door te gaan.

  Opmerking

  Om dit niet weer te geven vanaf de volgende aanmelding vink het vakje [Do not show this page again (Deze pagina niet meer weergegeven)] aan en klik vervolgens op [OK(OK)] of [SKIP (OVERSLAAN)].

 6. Het volgende scherm wordt weergegeven.

 7. Klik op [Administrator Setup (Beheerderinst.)], [Management (Beheer)] en [Store Logs (Logboeken opslaan)].

 8. Configureer de instellingen voor [Store Logs (Logboeken opslaan)] en [Display Logs (Weergavelogboeken)].

  Klik na het wijzigen van de instellingen op [Send (Verzenden)] onderaan op de pagina. Het apparaat zal opnieuw opstarten en de wijziging zal toegepast zijn.

  Logboeken opslaan

  Om de gebruiksgeschiedenis (logboeken) op te slaan op dit apparaat selecteer [Enable (Inschakelen)]. Om deze niet op te slaan selecteer [Disable (Uitschakelen)].

  Als u wisselt van [Enable (Inschakelen)] naar [Disable (Uitschakelen)] zullen de op dit apparaat al opgeslagen geschiedenissen (logboeken) gewist worden.

  Daarna zal het menu "Weergavelogboeken" op de webpagina niet meer weergegeven worden.

  Wanneer u sPSV gebruikt, zal de aan het taaklogboek gerelateerde informatie niet weergegeven worden.

  Weergavelogboeken

  U kunt kiezen om elke gebruiksgeschiedenis (logboek) van dit apparaat weer te geven [Enable (Inschakelen)] / of niet weer te geven [Disable (Uitschakelen)].

  Wanneer [Store Logs (Logboeken opslaan)] is ingesteld op [Disable (Uitschakelen)], worden de menu's van [Display Logs (Weergavelogboeken)] niet weergegeven.

  Takenlijst

  Wanneer uitgeschakeld;

  Paneel: De onderstaande toetsen op het bedieningspaneel zijn grijs en de functies zijn uitgeschakeld.

  [Device setting (Apparaatinstelling.)] - [Reports (Rapporten)] - [System (Systeem)] - [Scan to log (Scannen naar logbestand)]-toets

  Webpagina: De aan het taaklogboek gerelateerde informatie is verborgen.

  Fax opnieuw bellen

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de onderstaande toetsen op het bedieningspaneel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Fax / Internet Fax (Fax / Internetfax)] - [Fax (Fax)] - [Redial (Herk.)]-toets

  E-mail Tx-geschiedenis

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de onderstaande toetsen op het bedieningspaneel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Scan (Scannen)] - [Scan To E-mail (Scannen naar e-mail)] - [Tx History (Tx-gesch.)]-toets

  Internetfax Tx-geschiedenis

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de volgende toetsen op het touchpanel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Fax / Internet Fax (Fax / Internetfax)] - [Internet Fax (Internetfax)] - [Tx History (Tx-gesch.)]-toets

  Faxserver Tx-geschiedenis

  <Wanneer de faxserverfunctie gebruikt wordt in plaats van fax>

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de volgende toetsen op het touchpanel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Fax / Internet Fax (Fax / Internetfax)] - [Fax (Fax)] - [Tx History (Tx-gesch.)]-toets

  Fax / Internetfax TxRxJournal

  Wanneer uitgeschakeld, is de [Tx/Rx Journal (Tx/Rx-logboek)]-toets in [Fax / Internet Fax (Fax / Internetfax)] op het touchpanel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  E-mail / InternetFax Journal-rapport

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de volgende toetsen op het touchpanel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Device Settings (Apparaatinstelling.)] - [Reports (Rapporten)] - [Email / Internet Fax (E-mail / Internetfax)] - [Journal Report (Dagboekverslag)]-toets

  Fax TxRx Log

  Wanneer uitgeschakeld, zijn de volgende toetsen op het touchpanel grijs en is de functie uitgeschakeld.

  [Device Settings (Apparaatinstelling.)] - [Reports (Rapporten)] - [Fax (Fax)] - [Fax Tx Log (Fax Tx-log)]-toets, [Fax Rx Log (Fax Rx-log)]-toets, [Fax Tx/Rx Log (Fax Tx/Rx Log)]-toets en [Daily Tx/Rx Log (Dagelijks Tx/Rx-logverslag)]-toets.