Let op het volgende bij de Bewerking

Als het Toegangsbeheer is ingeschakeld en de resterende punten de nulstand bereiken, stopt het afdrukken en wordt de taak na het verstrijken van een bepaalde tijdsduur automatisch geannuleerd. (De standaard fabrieksinstelling is 40 seconden).

Wanneer taken niet worden uitgevoerd, vraag uw beheerder om uw saldo in het [Summary Account Setting (Overzicht Accountinstellingen)] te verifiëren. De tijdsperiode tussen de detectie van onvoldoende punten en de taakannulering van het apparaat kan op de webpagina van het apparaat worden ingesteld.

Als het afdrukken stopt wegens onvoldoende punten, moet u de huidige taak annuleren of punten toevoegen en het afdrukken voltooien om de volgende afdruktaken uit te voeren.

Memo

Neem contact op met de beheerder als u uw saldo zelf wilt verifiëren.