Punten voor papierformaat/toner instellen

Opmerking

Alleen als de Punt Berekeningstype standaard is ingesteld, is de instelling beschikbaar op de web-pagina van de machine. Controleer de Instelling Punt Berekeningstype als de [Cost Settings (Instelling Kosten)] niet wordt weergegeven.

Stel het aantal punten voor papierformaten en Kleur/Zwart/Wit (Grijswaarden) in. U kunt het, bijvoorbeeld, zodanig instellen dat voor grotere papierformaten meer punten nodig zijn of bij kleurafdrukken meer punten dan bij afdrukken in grijswaarden vereist zijn. Punten worden per pagina in rekening gebracht, dus bij het afdrukken van twee pagina's wordt twee keer het vastgestelde puntenaantal in mindering gebracht.

Daarnaast kunt u de punt reductie systeem toepassen voor dubbelzijdig afdrukken of toner besparen bij afdrukken. De reductie hoeveelheid voor het besparen van toner is ook afhankelijk van de [Toner Saving Calculation Setting (Instelling Toner Besparing Berekening)].

 1. Open de Webpagina van deze machine.

 2. Log in als de beheerder.

 3. Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

 4. Klik op [Cost Settings (Kosteninstellingen)].

 5. Papierformaatpunten, tonerpunten instellen.

  Memo

  De standaardwaarde voor elk papierformaatpunt wordt berekend a.d.h.v. de oppervlakteratio in verhouding tot een A4-vel.

 6. Reductiepercentage voor tweezijdig afdrukken en tonerbesparing instellen.

  Klik op [Reset (Herstellen)] om de fabrieksinstellingen te herstellen.

 7. Klik op [Submit (Indienen)].