Een Gedeeld Account aanmaken

Maak een gedeeld account aan, dat door de gebruikers gebruikt kan worden.

 1. Open de Webpagina van deze machine.

 2. Log in als de beheerder.

 3. Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

 4. Klik op [Summary Account Settings (Overzicht Accountbeheer)].

 5. Klik op [Creating/setting/deleting shared account (Aanmaken/instellen/verwijderen gedeeld account)].

 6. Klik op [+].

 7. Voer het volgende in [Shared Account Name (Naam Gedeeld Account)], [Assigned Amount (Toegewezen Aantal Punten)], en [Balance (Saldo)] en stel vervolgens [Operation When Balance is Insufficient (Bewerking Bij Onvoldoende Saldo)] in.

 8. Stel een rol in voor het gebruik van het gedeeld account.

  For de taak, zie "Voorbereiding (Voor Beheerder)".

 9. Klik op [Submit (Indienen)].