Het Instellen van Accountbeheer

 1. Open de Webpagina van deze machine.

  Open de web-pagina van deze machine

 2. Log in als de beheerder.

  Log in als de beheerder

 3. Klik op [Account Management (Accountbeheer)].

 4. Klik op [Basic Settings (Basisinstellingen)].

 5. Schakel de toegangsbeheer in [STEP1 (STAP1).Set access limits ( Stel toegangslimiet in)] en klik vervolgens op [Submit (Indienen)].

  Opmerking

  Wanneer het toegangsbeheer is ingeschakeld, verschijnt het aanmeldscherm op het aanraakpaneel.

 6. Het instellen van [Quota Management (Quotabeheer)] in [STEP2. Quota Management Settings (STAP2. Quotabeheerinstellingen)] en klik vervolgens op [Submit (Indienen)].

  Memo

  Het quotabeheer betekent het beheer van de gebruiksaantallen.

 7. Stel ieder item in door de instructies op het scherm te volgen en klik dan op [Submit (Indienen)].

  • Beperkte Indeling Instelling: Stel een actie in wanneer uw aanwijzingen onvoldoende zijn.

  • Toon hoelang de Foutmelding: "Onvoldoende Saldo" op het scherm blijft: Wanneer u onvoldoende punten hebt om de taak uit te voeren, verschijnt het foutmeldingsscherm op het besturingspaneel. Stel de tijdsduur in voor het tonen van het foutmeldingsscherm.

  • Punt Berekeningstype: Geef een berekeningstype op voor het afdrukken. Voor [Simple (Eenvoudig)], is de instelling beschikbaar op de web-pagina van het apparaat en voor [Standard (Standaard)], is deze niet beschikbaar.

  • Instelling Toner Besparing Berekening: Geef al dan niet op of de instelling toner besparing wordt meegenomen met de punt berekening.

  • Bewerkingen Als het Saldo Onvoldoende is: Stel in of het afdrukken geannuleerd dan wel gecontinueerd wordt, bij een puntensaldo van 0.