Instalacja Oprogramowania

Zainstaluj oprogramowanie, które chcesz używać, zgodnie z poniższą procedurą.

Zainstaluj programy narzędziowe używając dysku DVD-ROM z oprogramowaniem.

 • Sterownik Drukarki PCL6

 • Sterownik drukarki PS

 • Sterownik drukarki XPS

 • Sterownik faksu

 • Sterownik skanera

 • ActKey

 • Narzędzie OKI LPR

 • Narzędzie dopasowywania kolorów

 • Narzędzie drukowania próbek barw

 • Program narzędziowy PS Gamma Adjuster

 • Narzędzie konfiguracyjne

 • Bezpośredni druk PDF

 • Klient zarządzania zadaniami drukowania

Podłącz urządzenie do komputera za pośrednictwem sieci lub interfejsu USB.

Uwaga

Sprawdź stan tego urządzenia przed instalacją.

 • Urządzenie jest włączone.

 • To urządzenie jest podłączone do sieci przy pomocy kabla sieciowego oraz adres IP i inne ustawienia są wykonane.

 1. Włóż do komputera dysk „DVD-ROM z oprogramowaniem".

 2. Kiedy uruchomi się [Autoodtwarzanie], kliknij [Uruchom: setup.exe].

  Notatki

  W przypadku wyświetlenia okna [User Account Control (Kontrola konta użytkownika)] kliknij [Yes (Tak)].

 3. Z rozwijanej listy wybierz język.

 4. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij [Akceptuję].

 5. Przeczytaj Porady Środowiskowe dla Użytkowników i kliknij [Next (Dalej)].

 6. Wybierz [Network (Sieć)] lub [USB (USB)] odpowiadającą Twojemu połączeniu i kliknij [Next (Dalej)].

  Jeśli wyświetli się okno [Windows Security Alert (Alert zabezpieczeń Windows)], kliknij [Allow access (Zezwól na dostęp)].

 7. Wybierz nazwę modelu tego urządzenia, a następnie kliknij [Dalej].

 8. Kliknij [Instalacja użytkownika].

 9. Kliknij [Separate Install (Instalacja oddzielna)].

 10. Kliknij na sterownik lub oprogramowanie, które chcesz zainstalować.

  Rozpoczyna się instalacja.

  Notatki

  Poniższa procedura różni się w zależności od trybu odbioru.

  Instalacja narzędzia konfiguracji została użyta jako przykład.

 11. Wybierz wtyczki do zainstalowania i kliknij [Install (Instaluj)].

  Zwykle zaleca się zaznaczenie wszystkich wtyczek.

 12. Gdy instalacja zostanie ukończona, kliknij [Close (Zamknij)].

Możesz skopiować oprogramowanie poprzez przeciągnięcie go do dowolnej lokalizacji. Można je także uruchomić bezpośrednio z "Dysku DVD-ROM z oprogramowaniem".

 1. Włóż do komputera dołączoną płytę „DVD-ROM z oprogramowaniem".

 2. Z [OKI] > kliknij dwukrotnie folder [Utilities (Oprogramowanie)].

 3. Skopiuj folder z oprogramowaniem do instalacji poprzez przeciągnięcie do dowolnej lokalizacji.

Notatki

Aby uruchomić oprogramowanie, kliknij dwukrotnie ikonę oprogramowania w folderze.