Lista oprogramowania użytkowego

W tej części opisano oprogramowanie, z którego można korzystać w tym urządzeniu. Odnośnie sposobu używania każdego oprogramowania, odnieś się do jego tematu.

Wymagania systemowe

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Element

Opis

Odniesienia

Narzędzie dopasowywania kolorów

Dostosuj dopasowania kolorów, jeśli drukujesz z komputera.

Zmień ustawienia palety kolorów wyjściowych, wartość gamma, odcień i nasycenie barw podstawowych, aby zmienić ogólny wygląd kolorów wyjściowych.

Narzędzie dopasowywania kolorów

Narzędzie drukowania próbek barw

Drukuje próbkę barw RGB. Możesz sprawdzić wartość RGB na wydrukowanej próbce koloru, aby drukować w pożądanych kolorów.

Narzędzie drukowania próbek barw

Program narzędziowy PS Gamma Adjuster

Możesz dopasować gęstość koloru używaną w zdjęciach, jeśli drukujesz z komputera.

Program narzędziowy PS Gamma Adjuster

Configuration Tool

Możesz zmienić ustawienia kontroli dostępu oraz menu urządzenia, jak również rejestrować adresy e-mail, numery szybkiego wybierania, profile, numery PIN, ustawienia automatycznego dostarczania, ustawienia skanowania sieciowego oraz rejestrować i usuwać dane formularza i profilu ICC drukarki, a także nim zarządzać. Zarejestrowanego profilu ICC można używać do dopasowania kolorów w trybie [Graphic Pro (Profesjonalna grafika)] sterownika drukarki.

Narzędzie konfiguracji

Bezpośredni druk PDF

Drukuje pliki PDF bez uruchamiania żadnej aplikacji.

Drukowanie bez otwierania pliku PDF (Bezpośredni druk PDF)

ActKey

Użyj podczas przekazywania zeskanowanego obrazu do określonej aplikacji lub zapisywania w określonym folderze na komputerze, wysyłając faks oprogramowaniem PCFax.

ActKey

OKI LPR Utility

Możesz sprawdzić stan urządzenia podłączonego do sieci lub przesłać dane drukowania do innego urządzenia z komputera.

OKI LPR Utility

Network Extension

W sterownikach tego urządzenia można sprawdzić ustawienia i opcjonalne konfiguracje. Program ten jest instalowany automatycznie w czasie instalacji sterownika drukarki za pośrednictwem połączenia sieciowego.

Rozszerzenie sieciowe

Klient zarządzania zadaniami drukowania

Możesz ustawić ID (PIN) w sterowniku drukarki do używania funkcji konto zadnia lub autoryzacji dostępu do urządzenia.

Klient zarządzania zadaniami drukowania

Wymagania systemowe

System OS X 10.8.5 do 10.12

Element

Opis

Odniesienia

PS Gamma Adjuster

Możesz dopasować gęstość koloru używaną w zdjęciach, jeśli drukujesz z komputera.

Program narzędziowy PS Gamma Adjuster

Oprogramowanie Poprawnego Koloru

Dostosuj dopasowania kolorów, jeśli drukujesz z komputera.

Możesz zmienić ogólny trend kolorów wyjściowych poprzez regulację wyjściowej palety kolorów, wartości gamma, barwy lub nasycenia kolorów podstawowych.

Narzędzie dopasowywania kolorów

Narzędzie do ustawiania skanera sieciowego

Na urządzeniu możesz zarejestrować nazwę, adres IP i numer portu komputera będącego urządzeniem docelowym funkcji Skanowanie do PC.

Narzędzie do konfiguracji skanera sieciowego (Mac OS X)

Konfigurator karty sieciowej

Można ustawić sieć.

Ustawianie karty sieciowej w (Mac OS X)

Asystent profilów

Rejestruje profil ICC w drukarce i zarządza nim. Zarejestrowanego profilu ICC można używać do dopasowania kolorów w trybie [Graphic Pro (Graphic Pro)] sterownika drukarki.

Pobierz ze strony Oki Data.

Klient zarządzania zadaniami drukowania

Możesz ustawić ID (PIN) w sterowniku drukarki do używania funkcji konto zadnia lub autoryzacji dostępu do urządzenia.

Klient zarządzania zadaniami drukowania