Ustawianie tego urządzenia

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub po inicjacji ustawień wyświetlony zostanie ekran [Easy Setup (Ustawienia wstępne)]. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje, aby skonfigurować wymagane informacje. Możesz pominąć konfigurację, przyciskając [Skip>> (Pomiń>>)].

Notatki

Najprostszą procedurę opisano poniżej.