Podłączanie linii telefonicznej

W tym paragrafie opisano jak podłączyć kabel telefoniczny do transmisji faksowych.

Metoda połączenia linii telefonicznej różni się w zależności od środowiska. Podłącz kabel telefoniczny, która pasuje do twojego środowiska, odwołując się do ilustracji zawartych w tej instrukcji.

Włóż kabel telefoniczny do wgłębienia urządzenia, aby nie był luźny.

Uwaga

 • Zawsze używaj kabla telefonicznego, dostarczonego z urządzeniem. Używanie innego kabla telefonicznego może prowadzić do awarii.

 • Jeśli nie możesz wysłać lub odebrać faksu, ustaw [Super G3 (Super G3)] na [OFF (Wył.)].

 • Nie możesz podłączyć bezpośrednio linii ISDN. Aby to zrobić , musisz użyć adaptera terminala (TA) i podłączyć do gniazda LINE drukarki.

 1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla telefonicznego (a) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b), a drugi koniec do sieci publicznej (analogowej) (c).

  Uwaga

  Pozostaw zaślepkę "złącza TEL" na miejscu.

 1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla telefonicznego (a) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b), a drugi koniec do sieci publicznej (analogowej) (c).

 2. Zdejmij zaślepkę złącza telefonicznego (d).

 3. Podłącz kabel telefoniczny (f), który jest podłączony do zewnętrznego telefonu, do złącza TEL urządzenia (e).

  Telefon podłączony do urządzenia, nazywany jest telefonem zewnętrznym.

  Uwaga

  • Do urządzenia może być podłączony tylko jeden telefon.

  • Nie podłączaj telefonu równolegle do urządzenia. Jeśli podłączysz telefon równolegle do urządzenia, to wystąpią następujące problemy, w wyniku czego urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie.

   • Jeśli podniesiesz słuchawkę telefonu podłączonego równolegle podczas gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, to obraz faksu może być uszkodzony lub może wystąpić błąd komunikacji.

   • Jeśli połączenie przychodzące jest rozmową telefoniczną, to telefon może dzwonić z opóźnieniem lub przestanie dzwonić w połowie, a jeśli połączenie przychodzące to faks, to urządzenie może nie być w stanie odebrać tego faksu.

  • Jeżeli podłączasz telefon z funkcją faksu, dezaktywuj funkcję faksu w telefonie (wyłącz odbiór faksu) przed użyciem.

  Notatki

  W przypadku bezpośredniego, wzajemnego połączenia, potrzebna jest inna konstrukcja. Skontaktuj się z usługodawcą telefonicznym w celu uzyskania pomocy.

 1. Podłącz dołączony kabel telefoniczny (a), który jest podłączony do telefonu internetowego (telefonu IP) (d), do złącza linii telefonicznej urządzenia (b).

 2. Zdejmij zaślepkę złącza telefonicznego.

 3. Podłącz kabel telefoniczny (e), który jest podłączony do zewnętrznego telefonu, do złącza TEL urządzenia (c).

Notatki

Poza dołączonym kablem telefonicznym, wymagany jest kabel telefoniczny tego samego rodzaju.

 1. Podłącz jeden koniec dołączonego kabla telefonicznego (a) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b), a drugi koniec do rozdzielacza linii telefonicznej (e).

  Jeśli używasz modemu ADSL z wbudowanym rozdzielaczem linii telefonicznej, podłącz dołączony kabel telefoniczny (a), który jest podłączony do modemu ADSL (f) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b).

 2. Podłącz rozdzielacz linii telefonicznej (e) do modemu ADSL (f) przy pomocy kabla telefonicznego (g), a następnie podłącz drugi kabel telefoniczny (h) do linii publicznej (analogowej) (c).

 3. Zdejmij zaślepkę złącza telefonicznego.

 4. Podłącz kabel telefoniczny (i), który jest podłączony do zewnętrznego telefonu, do złącza TEL urządzenia (d).

Notatki

 1. Podłącz dołączony kabel telefoniczny (a), który jest podłączony do sieci publicznej (analogowej) (c) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b).

 2. Podłącz kabel telefoniczny (f), który jest podłączony do urządzenia sterującego, takiego jak centrala PBX (e) do złącza TEL urządzenia (d).

Notatki

 • Telefon domowy to prosty przełącznik do zastosowań domowych, który łączy kilka telefonów z jedną lub dwiema liniami telefonicznymi, umożliwiając korzystanie z telefonów wewnętrznych i domofonów.

 • Telefon służbowy to prosty przełącznik, który jest dostosowany do trzech lub więcej linii telefonicznych, z którymi kilka telefonów może być współdzielonych, pozwalając na zastosowanie telefonów wewnętrznych lub innego rodzaju.

 1. Podłącz kabel telefoniczny, który jest podłączony do urządzenia sterującego, takiego jak centrala PBX do złącza LINE urządzenia (a).

 2. Jeśli używasz linii telefonicznej zarówno do faksu, jak i do telefonu, podłącz kabel telefoniczny do zewnętrznego telefonu, poprzez złącze TEL (b).

Notatki

Jeśli łączysz się z PBX (Private Branch Exchange), to ustaw linię PBX w pozycji [ON (WŁ.)].

Ustawienia faksu

 1. Podłącz dołączony kabel telefoniczny (a), który jest podłączony do sieci publicznej (analogowej) (c) do złącza linii telefonicznej urządzenia (b)

 2. Zdejmij zaślepkę złącza telefonicznego.

 3. Podłącz kabel telefoniczny (f), który jest podłączony do tunera CS lub telewizji cyfrowej (e) do złącza linii telefonicznej urządzenia (d).