Podłączanie kabla zasilającego

Zasilanie musi odpowiadać następującej charakterystyce.

AC: Od 110 do 127V AC (Zakres od 99 do 140V AC) / od 220 do 240V AC (Zakres od 198 do 264V AC)

Częstotliwość: 50/60 Hz ± 2%

Uwaga

 • Jeśli prąd zasilający nie jest stabilny, należy użyć regulatora napięcia.

 • Maksymalny pobór mocy urządzenia wynosi 1240 W (120 V AC)/1270 W (230V AC). Upewnij się, że zasilacz jest wystarczający.

 • Działanie zasilacza awaryjnego (UPS) bądź inwertora nie jest gwarantowane. Nie używaj zasilacza awaryjnego (UPS) ani inwertora.

Może wystąpić pożar lub porażenie prądem.

 • Przed podłączeniem kabla zasilającego oraz kabla uziemiającego upewnij się, iż urządzenie zostało wyłączone.
 • Upewnij się, że kabel uziemiający jest podłączony do dedykowanego zacisku uziemiającego.
  Jeśli urządzenie nie może być uziemione, skontaktuj się ze swoim dostawcą.
 • Pamiętaj, aby nie podłączać przewodu uziemiającego do uziemienia rurociągu wodnego, gazowego, linii telefonicznej ani pręta odgromowego.
 • Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazda elektrycznego pamiętaj, ab podłączyć przewód uziemiający. Upewnij się także, aby przed odłączeniem przewodu uziemiającego odłączyć kabel zasilający.
 • Pamiętaj, aby odłączać i podłączać kabel zasilający trzymać go za wtyczkę.
 • Dokładnie włącz wtyczkę do gniazdka.
 • Nie podłączaj ani nie odłączaj kabla zasilającego mokrymi rękami.
 • Umieść kabel zasilający w miejscu, gdzie nie można na niego nadepnąć, ani niczego na nim nie stawiaj.
 • Nie skręcaj ani nie związuj kabla zasilającego.
 • Nie dotykaj uszkodzonego kabla zasilającego.
 • Nie przeciążaj gniazda elektrycznego.
 • Nie podłączaj drukarki i innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazda elektrycznego. Jeśli kabel zasilający urządzenia jest podłączony do tego samego gniazda co inne produkty elektryczne, a szczególnie klimatyzator, kopiarka lub niszczarka, urządzenie może pracować niepoprawnie ze względu na zakłócenia elektryczne. Jeśli musi podłączyć kabel zasilający urządzenia do tego samego gniazda co inne produkty, użyj dostępnego na rynku filtra lub transformatora przeciwzakłóceniowego.
 • Używaj kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem i wtykaj go bezpośrednio do gniazdka. Nie używaj z drukarką kabli zasilających od innych produktów.
 • Nie używaj przedłużacza. Jeśli musisz użyć przedłużacza, użyj kabla o obciążalności 15A lub większej.
 • Użycie przedłużacza może skutkować niewłaściwą pracą urządzenia ze względu na spadek napięcia AC.
 • Nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj kabla zasilającego podczas drukowania.
 • Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy okres czasu, w czasie wakacji, wycieczek lub z innych względów, odłącz kabel zasilający.
 • Nie używaj kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem do podłączania innych urządzeń.
 1. Podłącz przewód zasilający do gniazda zasilania.

 2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka.