Dzielenie dokumentu na kilka części w celu stworzenia plakatu

Możesz stworzyć plakat poprzez drukowanie dokumentu na kilku kartkach papieru, a następnie łącząc wydrukowane strony.

Uwaga

 • Ta funkcja jest niedostępna w przypadku korzystania z sieci IPP.

 • Funkcja ta jest niedostępna dla sterownika drukarki Windows PS oraz Mac OS X.

Dla sterownika drukarki Windows PCL

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik]

 3. Kliknij [Konfiguracja zaawansowana].

 4. Kliknij [Drukowanie plakatu] w [Tryb wykończenia] w zakładce [Konfiguracja].

 5. Kliknij [Opcje].

 6. Ustaw wartości na [Powiększ], [Dodaj znaki formatowania] oraz jeśli to konieczne [Dodaj zakładkę], a następnie kliknij [OK].

 7. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 8. Kliknij [Drukuj] na ekranie [Drukuj].

Notatki

 • Aby stworzyć plakat A3 za pomocą dwóch kartek A4, wybierz [A4] z formatu papieru, a następnie wybierz [2] dla [Powiększ].

 • Jeśli funkcja nie jest dostępna w sterowniku drukarki Windows PCL, wybierz [Start (Start)] > [Devices and Printers (Urządzenia i drukarki)], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] i wybierz kolejno [Printer properties (Właściwości drukarki)] > zakładkę [Advanced (Zaawansowane)] > [Print processor (Procesor wydruku)] > [OKX05HPP (OKX05HPP)] > [OK (OK)].