Tworzenie broszury

Uwaga

 • Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych aplikacji.

 • Ta funkcja jest niedostępna w Mac OS X.

 • Ta funkcja może nieprawidłowo drukować znaki wodne.

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Drukuj] z menu [Plik].

 3. Kliknij [Właściwości].

 4. Wybierz [Broszura] z [Tryb wykończenia] w zakładce [Konfiguracja].

 5. Kliknij przycisk [Opcje] i ustaw stosowne opcje drukowania broszury.

  • [Sygnatura]: Określ ilość stron do zbindowania.

  • [2 strony]: Drukuje dwie strony na jednej stronie.

  • [Od prawej do lewej]: Drukuje broszurę, która jest otwierana od prawej strony.

  • [Margines na oprawę]: Ustaw margines.

 6. Kliknij [OK].

 7. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 8. Kliknij [Drukuj] na ekranie [Drukuj].

Notatki

 • Aby stworzyć broszurę formatu A5 korzystając z papieru formatu A4, należy wybrać [A4] z [Rozmiar] w zakładce [Konfiguracja].

 • Jeśli funkcja nie jest dostępna w sterowniku drukarki Windows PCL, wybierz [Start (Start)] > [Devices and Printers (Urządzenia i drukarki)], kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [OKI MC573 PCL6 (OKI MC573 PCL6)] i wybierz kolejno [Printer properties (Właściwości drukarki)] > zakładkę [Advanced (Zaawansowane)] > [Print processor (Procesor wydruku)] > [OKX05HPP (OKX05HPP)] > [OK (OK)].

 1. Otwórz plik do wydrukowania.

 2. Wybierz [Print] z menu [File].

 3. Kliknij [Preferences].

 4. Wybierz [Booklet] z [Page Format] w zakładce [Layout].

 5. Zaznacz okienko [Draw Borders] w razie potrzeby.

 6. Kliknij [Advanced].

 7. Kliknij [Booklet Binding Edge], a następnie ustaw marginesy.

  Notatki

  • Aby wykonać broszurę składaną do prawej (broszurę ze złożeniem do prawej, gdy pierwsza strona jest skierowana do góry), wybierz [On Rigth Edge].

  • Aby stworzyć broszurę formatu A5 korzystając z papieru formatu A4, należy wybrać [A4] z [Rozmiar papieru].

 8. Kliknij [OK (OK)] aż do zamknięcia okna ustawień wydruku.

 9. Jeśli to konieczne, zmień pozostałe ustawienia, a następnie kliknij [OK].

 10. Kliknij [Print] na ekranie [Print].