Dostosowywanie jasności na panelu dotykowym

Aby zmienić jasność panelu dotykowego w panelu operatora, wykonaj poniższą procedurę.

Możesz dostosować jasność ekranu podczas wykonywania zadań oraz w odpowiednim trybie oszczędzania energii.

 1. Naciśnij [Device Settings (Ustawienia urządzenia)] na panelu dotykowym.

 2. Naciśnij lub kilka razy i naciśnij [Admin Setup (Ustawienia administratora)].

 3. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

  Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "999999".

 4. Przyciśnij kilkakrotnie lub , a następnie przyciśnij [Manage Unit (Zarządzanie)].

 5. Naciśnij [System Setup (Ustawienia systemu)].

 6. Naciśnij lub klika razy i naciśnij [Panel Brightness During Operating (Panel jasności podczas operacji)] lub [Panel Brightness While Power Save (Panel jasności podczas oszczędzania energii)].

 7. Wprowadź wartości i naciśnij [OK (OK)].

  Dostępne wartości to 1 do 7, gdy ustawione jest [Panel Brightness During Operating (Jasność panela podczas pracy)] oraz 0 do 7, gdy ustawione jest [Panel Brightness While Power Save (Jasność panela w trybie oszcz.)]. Im większa liczba tym ekran staje się jaśniejszy.