Regulacja pozycji dotyku panelu dotykowego

Jeśli odpowiedź dotkniętej pozycji jest delikatnie zaburzona lub panel odpowiada wolno, wykrywanie pozycji może działać nieprawidłowo.

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować panel dotykowy.

 1. Przyciśnij [Device Settings (Ustawienia urządzenia)] na panelu dotykowym.

 2. Przyciśnij lub kilka razy, a następnie przyciśnij [Admin Setup (Konfig.admin.)].

 3. Wprowadź nazwę i hasło administratora, a następnie dotknij [OK (OK)].

  Domyślną nazwą administratora jest „admin”, a domyślnym hasłem administratora jest „999999”.

 4. Przyciśnij kilkakrotnie lub i przyciśnij [Manage Unit (Zarządzanie)].

 5. Przyciśnij [System Setup (Konf. systemu)].

 6. Przyciśnij kilkakrotnie lub i przyciśnij [Panel Calibration (Kalibracja Panela)].

 7. Przyciśnij „Tak” na ekranie „Czy chcesz wykonać?”.

 8. Dotknij w odpowiedniej kolejności krzyżyki wyświetlone na ekranie „Narzędzie do kalibracji ekranu dotykowego/dotknij celownik, aby skalibrować”. (łącznie 5 pozycji)

  Panel dotykowy został skonfigurowany.