Jak dostosować panel dotykowy

Możesz dostosować ikony domowe i przyciski skrótów na ekranie domowym i ekranie górnym każdej funkcji, aby pasowały do potrzeb.