Ustawianie szkła dokumentów

 1. Otwórz pokrywę szyby dokumentów.

 2. Umieść dokument nadrukiem do szyby dokumentów.

  Jeśli [Direction (Kierunek)] jest ustawiony na [Portrait (Pionowa)], wyrównaj górną krawędź dokumentu z lewym górnym rogiem szyby.

  Jeśli [Direction (Kierunek)] jest ustawiony na [Landscape (Pozioma)], wyrównaj prawą krawędź dokumentu z lewym górnym rogiem szyby.

  Uwaga

  Nie dociskaj dokumentu do szyby z użyciem siły.

 3. Zamknij ostrożnie szybę dokumentów.

  Uwaga

  Nie zamykaj osłony dokumentu w sposób energiczny.

  Może to spowodować wypadnięcie rolki podawania dokumentu ADF i utrudnienie ładowania dokumentów.

  Jeśli rolka podawania dokumentu ADF wypadła, otwórz i zamknij osłonę ADF.