Magazynowanie papieru

Papier należy przechowywać w poniższych warunkach, co pozwala zachować jego jakość.

 • Wewnątrz szafki lub w innymi suchym i ciemnym miejscu

 • Na płaskiej powierzchni

 • Temperatura: 20℃

 • Wilgotność: 50% RH (wilgotność względna)

Nie należy magazynować papiery w poniższych miejscach:

 • Bezpośrednio na podłodze

 • W miejscu wystawienia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

 • W pobliżu wnętrza ściany zewnętrznej

 • Na nierównej powierzchni

 • W miejscu, w którym mogą być generowane ładunki elektrostatyczne

 • W miejscu nagłych zmian temperatury i nadmiernego wzrostu temperatury

 • W pobliżu tego urządzenia, klimatyzacji, grzejnika lub kanału

Uwaga

 • Nie odpakowuj papieru wcześniej niż bezpośrednio przed użyciem.

 • Nie zostawiaj papieru rozpakowanego przez dłuższy czas. Może to spowodować problemy z drukowaniem.

 • W zależności od nośnika drukowania, środowiska, warunków przechowywania, jakość druku może ulec pogorszeniu lub wydruk może być odkształcony