Ładowanie papieru do podajnika uniwersalnego

Uwaga

 • Nie dociskaj papieru ani nie ciągnij za niego podczas drukowania na papierze podawanym przez podajnik uniwersalny. Aby zatrzymać drukowanie, otwórz podajnik wyjściowy.

  Instrukcje dotyczące usuwania papieru znajdziesz w sekcji „W przypadku wystąpienia zacięcia papieru”.

 • W razie energicznego otwierania i zamykania podajnika uniwersalnego, rolka podajnika uniwersalnego może wypaść i przeszkodzić w ładowaniu papieru. Jeśli rolka podajnika uniwersalnego wypadła, podnieś rolkę podajnika uniwersalnego przed ładowaniem papieru.

 1. Otwórz podajnik uniwersalny do przodu, wsuwając palec w zagłębienie z przodu urządzenia.

 2. Wyciągnij podpórkę papieru, chwytając jej środkową część.

 3. Rozłóż dodatkową podpórkę.

 4. Dopasuj prowadnicę ręcznego podajnika do szerokości papieru, który będzie załadowany.

 5. Upewnij się, że rolka podajnika papieru jest ustawiona w odpowiedniej pozycji.

  Jeśli rolka podajnika papieru wypadła, wepchnij ją i zamocuj.

 6. Włóż papier stroną do druku skierowaną do góry, tak żeby jego brzegi dotykały wejścia podajnika.

  Uwaga

  Nie ładuj papieru powyżej znacznika "".

  Uwaga

  Jeśli drukarka znajduje się w trybie oszczędzania energii, należy nacisnąć przycisk (Oszczędzanie energii), aby przywrócić ją do pracy.

 7. Ustaw [Paper Size (Rozmiar papieru)], [Media Type (Typ nośnika)], oraz [Media Weight (Gramatura nośnika)] na ekranie ustawień papieru.

 8. Naciśnij [Close (Zamknij)].

Uwaga

 • Nie ładuj jednocześnie papieru w różnych formatach, różnego rodzaju ani o różnej gramaturze.

 • Podczas dodawania arkuszy papieru, wyjmij papier, załadowany w podajniku uniwersalnym, złącz cały zestaw arkuszy i wyrównaj ich krawędzie przed załadowaniem.

 • Do podajnika uniwersalnego nie wkładaj nic poza papierem do drukowania.