Zmiana hasła administratora

Zaleca się zmianę hasła administratora w celu ochrony bezpieczeństwa. Ustaw hasło administratora, używając od 6 do 12 znaków alfanumerycznych. Uważaj, by nie zapomnieć ustawionego hasła.

  1. Naciśnij [Ustawienia urządzenia] na panelu dotykowym.

  2. Naciśnij lub kilka razy i naciśnij [Admin Setup (Ustawienia administratora)].

  3. Wprowadź login i hasło administratora, a następnie naciśnij [OK (OK)].

    Domyślną nazwą i hasłem administratora są odpowiednio "admin" i "999999".

  4. Przyciśnij kilkakrotnie lub , a następnie przyciśnij [Manage Unit (Zarządzanie)].

  5. Naciśnij lub kilka razy i naciśnij [Admin Password (Hasło administratora)].

  6. Wprowadź nowe hasło, a następnie kliknij [OK].

  7. Wprowadź ponownie hasło.

  8. Naciśnij [OK].