Oszczędzanie energii z funkcją oszczędzania energii

Urządzenie posiada trzy tryby oszczędzania energii: Oszczędzanie energii, Uśpienie, Głębokie uśpienie.

W trybie oszczędzania energii, ekran wyłącza się, a wskaźnik oszczędzania energii świeci się lub miga.

Naciśnij przycisk (OSZCZĘDZ. ENERGII), aby wejść w tryb oszczędzania energii.

Jeśli urządzenie nie pracuje przez pewien okres czasu (ustawienie fabryczne to jedna minuta), automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.

Jeśli urządzenie nie pracuje przez pewien okres czasu, będąc w trybie oszczędzania energii (ustawienie fabryczne to 15 min.), przechodzi w tryb uśpienia lub głębokiego uśpienia.

Notatki

Naciśnij przycisk (OSZCZĘDZ. ENERGII), aby powrócić z trybu oszczędzania energii. Maszyna powraca również z trybu oszczędzania energii, jeśli odebrane zostały pewne dane z komputera lub innego urządzenia lub ustawiono dokument.