Драйвери та утиліти

Ліцензійний договір на використання програмного забезпечення


ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Якщо ви не погоджуєтеся з умовами цього договору (надалі – «Договір»), ви не зможете використовувати це програмне забезпечення.
 
Уважно прочитайте текст Договору, перш ніж починати роботу з програмним забезпеченням і супровідною документацією, яка міститься на носії даних (надалі – «Ліцензійне ПЗ»). Встановивши Ліцензійне ПЗ, ви засвідчуєте свою згоду з положеннями й умовами цього Договору, який укладається між вами («Кінцевий користувач») і компанією Oki Data Corporation («Ліцензіар»).

1.  Предмет ліцензійного договору

Ліцензіар передає, а Кінцевий користувач приймає невиключне право на встановлення Ліцензійного ПЗ на кількох комп’ютерах, підключених, напряму або через мережу, до придбаного Кінцевим користувачем принтера чи МФП Ліцензіара («Продукт»). Кінцевий користувач зобов’язується використовувати Ліцензійне ПЗ виключно разом із Продуктом. Кінцевий користувач має право зробити одну копію Ліцензійного ПЗ лише з метою резервного копіювання. Усі копії Ліцензійного ПЗ, які за умовами цього документу може робити Кінцевий користувач, мають містити ті самі посилання на авторське право та інші права власності, що й вихідне Ліцензійне ПЗ. В усіх інших випадках Кінцевий користувач не має права копіювати, відтворювати або дозволяти будь-кому копіювати або відтворювати Ліцензійне ПЗ повністю або частково.

2.  Право власності та обмеження

(1) Усі авторські та майнові права на Ліцензійне ПЗ належать Ліцензіару або його постачальникам. Структура, організація та код джерела Ліцензійного ПЗ є важливою комерційною таємницею Ліцензіара та його постачальників. Ліцензійне ПЗ також захищено законодавством Сполучених Штатів Америки та відповідними положеннями міжнародних договорів. Кінцевий користувач зобов’язується ставитися до Ліцензійного програмного забезпечення так само, як до будь-якого іншого захищеного авторським правом матеріалу, наприклад книги. 
(2) Кінцевий користувач, за винятком зазначених у Розділі 1 випадків, не має права копіювати, передавати в тимчасове користування, здавати в оренду, розповсюджувати або відтворювати Ліцензійне ПЗ повністю або частково.
(3) Кінцевий користувач зобов’язується вдаватися до таких дій, як внесення змін, переробка, переклад, зворотне проектування, декомпіляція або дізасемблювання Ліцензійного ПЗ.
(4) Кінцевий користувач зобов’язується не змінювати назви файлів Ліцензійного ПЗ.
(5) Якщо інше прямо не передбачено цим Договором, Ліцензіат не надає Кінцевому користувачу жодних прав на інтелектуальну власність щодо Ліцензійного ПЗ.

3.  Термін дії та розірвання Договору

(1) Цей Договір діє до моменту його розірвання.
(2) Кінцевий користувач також має право розірвати Договір шляхом знищення Ліцензійного ПЗ разом із відповідною документацією та усіма його копіями.
(3) Ліцензіар має право припинити дію цього Договору в разі порушення Кінцевим користувачем будь-яких його умов або положень. Після припинення дії Договору Кінцевий користувач зобов’язується знищити надане йому Ліцензійне ПЗ разом з усіма його копіями.

4.  Гарантія

Ліцензійне ПЗ постачається за принципом «як є».  ЛІЦЕНЗІАР АБО ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ЩО В РОБОТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕ ВИНИКАТИМЕ ПЕРЕБОЇВ І ПОМИЛОК, А ЙОГО ФУНКЦІЇ ВІДПОВІДАТИМУТЬ ВИМОГАМ КІНЦЕВОГО КОРИСТУВАЧА.  ЛІЦЕНЗІАР ТА ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ГАРАНТІЙ, ЯВНИХ ЧИ НЕПРЯМИХ, ЗОКРЕМА ВІД ГАРАНТІЙ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ГАРАНТІЙ ТОВАРНОГО СТАНУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНОЇ МЕТИ.

5.  Обмеження відповідальності

ЛІЦЕНЗІАР АБО ЙОГО ПОСТАЧАЛЬНИКИ У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ, ПОБІЧНІ АБО ЗБИТКИ АБО ШТРАФИ, ЗОКРЕМА, ЗА УПУЩЕНУ ВИГОДУ АБО НЕОДЕРЖАНІ ПРИБУТКИ, ВТРАТУ ЗАОЩАДЖЕНЬ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, НАВІТЬ ЯКЩО ЛІЦЕНЗІАРА БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ; АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ЗБОКУ ТРЕТІХ ОСІБ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЙ, БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ ПОВ’ЯЗАНІ З ЛІЦЕНЗІЙНИМ ПЗ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ БАЗУЄТЬСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВОПОРУШЕННІ (ЗОКРЕМА ГРУБІЙ НЕДБАЛОСТІ) АБО НА ІНШІЙ ЮРИДИЧНІЙ ПІДСТАВІ; АБО ЗА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПРЕТЕНЗІЇ ЗБОКУ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ТРЕТІХ СТОРІН.

6.  Застосовне законодавство

Ліцензійний договір на право використання Ліцензійного ПЗ регулюється чинним законодавством Японії.

7.  Автономність положень Договору

Якщо будь-яке положення цього Договору буде визнано недійсним чи таким, що не підлягає примусовому виконанню, решта положень Договору зберігатиме свою повну чинність і матиме обов’язкову силу.

8.  Експортні обмеження

Кінцевий користувач зобов’язується дотримуватися всіх обмежень щодо способів використання або регіонів відправлення, переміщення, експортування або реекспорту Ліцензійного ПЗ, встановлених законодавством США, Японії або будь-якими іншими застосовними законами чи нормативними актами.  Кінцевий користувач зобов’язується у разі відсутності відповідної ліцензії США, Японії або будь-якої іншої державної ліцензії не експортувати та не реекспортувати Ліцензійне ПЗ або його похідну продукцію в будь-якому вигляді. У разі недотримання Кінцевим користувачем положень Розділу 8 цього Договору його дія буде автоматично припинена.

9.  Цілісність Договору

Кінцевий користувач засвідчує, що ознайомився з текстом цього Договору та розуміє всі його положення, що в цьому Договорі викладений повний обсяг домовленостей між Ліцензіатом і Кінцевим користувачем щодо ліцензії на використання Ліцензійного ПЗ, а також те, що цей Договір замінює будь-які попередні, письмові або усні, домовленості, які віднині втрачають юридичну силу.
Зобов’язання Кінцевого користувача за цим договором – це зобов’язання перед Ліцензіаром і всіма власниками ліцензійного права, наданого за цим Договором Кінцевому користувачу.

10. Примітка щодо уряду США як кінцевого користувача

До всього Програмного забезпечення, наданого уряду США згідно із запитами, направленими 1 грудня 1995 р. або після цієї дати, застосовуються викладені в цьому документі права та обмеження щодо використання в комерційних цілях.  Усе Програмне забезпечення, надане уряду США згідно із запитами, направленими до 1 грудня 1995 р., постачається з «обмеженими правами» відповідно до Правил державних закупівель (FAR) 48 CFR 52.227-14 (червень 1987 р.) або Правил державних закупівель на військові потреби (DFAR) 48 CFR 252.227-7013 (жовтень 1988 р.) залежно від застосовного положення.
Застосований у цьому розділі термін «Програмне забезпечення» відповідає визначеному в цьому Договорі терміну «Ліцензійне ПЗ».
*****
Деяке Ліцензійне ПЗ може постачатися за окремим ліцензійним договором, отже, погоджуючись з положеннями такого окремого ліцензійного договору на використання програмного забезпечення, ви погоджуєтесь, що умови такого договору щодо використання програмного забезпечення матимуть переважну силу.

Зв’язатися з OKI Europe

LinkedIn Twitter YouTube Facebook