Basın Bültenleri

OKI'nin Yeni Çevre Vizyonu: "OKI Environmental Challenge 2030/2050"

01/05/2019


OKI, Küresel Isınmayı Önleme ve SDG'lere Ulaşılmasına Katkıda Bulunmayı Amaçlıyor

TOKYO, 2 Mayıs 2019 - OKI, "OKI Environmental Challenge 2030/2050" adlı bir kurumsal çevre vizyonu oluşturdu. Küresel çaptaki çevre sorunlarının çözülmesi, sürdürülebilir kurumsal büyüme ile yakından ilişkilidir. Çevresel sorunlar gibi sosyal konularla ilgili farkındalık yaratan şirket yönetim politikalarının (2015 Paris Anlaşması gibi) oluşturulması, küresel çevre girişimlerinin hızlandırılması ve ESG yatırımlarının (*1) genişletilmesi giderek daha da önem kazanıyor. OKI, çevre bilinciyle bütünleşmiş yönetim biçimlerini teşvik edip şirketin kolektif gücünden yararlanarak küresel ısınmayı önlemeyi ve SDG'lere (*2) ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
 
OKI Environmental Challenge 2030/2050 kapsamında küresel ısınmayı önlemek üzere çok sayıda iş ortağıyla birlikte yenilikçi ve yaratıcı etkinliklerde bulunacak olan OKI, ürün yaşam döngüsünde CO2 emisyonunu (*3) 2030 mali yılına kadar %40 oranında azaltmayı, 2050 mali yılında ise bu oranı %80'e çıkarmayı hedefliyor (oranların her biri için 2013 mali yılı baz alınmıştır). OKI, SDG'lere ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla hem yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirecek, hem de çeşitli çevre sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaya yönelik çözümler sunacak. OKI ayrıca, çalışma alanının da dahil olduğu tedarik zincirinde "Mono-zukuri" (yenilikçi ürünler oluşturup bu ürünleri geliştirecek cesarete ve zihniyete sahip olma) ve "Koto-zukuri" (birlikte çalışma, müşterilere değer sunmak için proaktif biçimde yeni fırsatlar arama) prensiplerinin uygulanmasını teşvik edecek. Bununla birlikte şirketin 2050 hedefleri doğrultusunda, çevresel sorunların çözümüne (küresel ısınmayı önleme ve iklim değişikliğine uyum sağlama gibi) katkı sağlayacak yenilikçi ürün ve hizmetlerin sunulması, geliştirilmesi ve bunların satışının artırılması da hedefleniyor. OKI, bu eylemleriyle sürdürülebilir toplum hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak.
 
OKI, kurulduğu 1881 yılından bu yana sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmuştur. Şirket son yıllarda, SDG'lerden başlayarak sosyal sorunları çözmeye yönelik iş fırsatlarını gözetti ve bu kapsamdaki yenilikçi çalışmaları teşvik etti. Orta ve uzun vadeli planları kapsayan OKI Environmental Challenge 2030/2050 vizyonu, bu çalışmaları hızlandırmak amacıyla oluşturuldu. OKI bu girişimle birlikte, sosyal altyapının daha güvenli ve daha elverişli olmasını destekleyen bir şirketler grubu olma yolunda ilerlemeye devam edecek. 
 
OKI Environmental Challenge 2030/2050
Çevresel konuların yönetime entegre edilmesinin teşviki, daha güvenli ve daha elverişli bir sosyal altyapı geliştirip bu altyapıyı desteklemek için OKI'nin kapsamlı olanaklarından yararlanılması ve SDG'lere ulaşılmasına yardımcı olunması amaçlanıyor.
 
 
I.   2030 Hedefleri

Küresel ısınmayı önleme (SDG 7/11)
Çok sayıda iş ortağıyla birlikte yenilikçi etkinlikler gerçekleştirerek ürün yaşam döngüsünde CO2 emisyonunu 2030 yılına kadar %40 oranında azaltmak (2013 mali yılına kıyasla).
Sürdürülebilir gelişim hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmak (SDG 3/6/7/9/11/12/13/14)
Aşağıdaki (i) ve (ii) maddelerinde belirtilen çalışmalar aracılığıyla, SDG'ler kapsamındaki çevresel etkide hedeflenen azalmaya katkıda bulunmak.
(i) Çeşitli çevre sorunlarının çözümü için yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirip çözüm üretme.
(ii) Çalışma alanını da kapsayan tedarik zincirinde üretim ve geliştirme için yenilikçi teknolojilerden yararlanma.
 
II.   2050 Hedefleri

Küresel ısınmayı önleme
Ürün yaşam döngüsünde CO2 emisyonunu 2050 yılına kadar %80 oranında azaltmak (2013 mali yılına kıyasla).
 
Sürdürülebilir toplum hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlama
Küresel ısınmayı önleme, iklim değişikliğine uyum sağlama gibi çevre koruma önlemlerine katkıda bulunup sosyal altyapıyı destekleyen yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye, sunmaya ve bunları teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 
 
 
OKI Environmental Challenge 2030/2050 Hakkında:
 

Terimler

*1 ESG yatırımı

Yatırım yapılacak şirketlerin, ESG'yi oluşturan üç unsurla (çevresel, sosyal ve yönetimsel hedefler) ilgili kurumsal girişimlerine bağlı olarak seçildiği yatırım yöntemi.

 

*2 SDG'ler (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri)

Eylül 2015'teki Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde kabul edilen "Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi" kapsamında 2016'dan 2030'a kadarki süreç için belirlenen uluslararası hedefler

 

*3 Ürün yaşam döngüsünde CO2 emisyonu

Tedarik, ticari konumlara dağıtım, ürünlerin müşteri tarafından kullanımı ve kullanılmış ürünlerin imhası dahil olmak üzere şirket genelindeki tüm süreçlerde gerçekleşen CO2 emisyonu

 

OKI Electric Industry Hakkında

1881 yılında kurulan OKI Electric Industry, Bilgi-telekom alanında Japonya'nın lider telekomünikasyon üreticisidir. Merkezi Japonya, Tokyo'da bulunan OKI, bilgi-telekom sistemleri ve yazıcı operasyonları aracılığıyla müşterilerine en üst kalitede ürünler, teknolojiler ve çözümler sunmaktadır. OKI'nin çeşitli işletme departmanları, farklı sektörlerden birçok müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak, heyecan verici yeni ürün ve teknolojileri pazara sunmak üzere sinerji içerisinde çalışmaktadır. OKI'nin küresel web sitesini ziyaret edin: https://www.oki.com/.

 

Bu belgede bahsi geçen şirket ve ürün adları, ilgili şirket ve kuruluşların ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

OKI Europe ile bağlantı kurun

linkedin twitter youtube Facebook

©1995-2019 Oki Europe Ltd.