เฟิร์มแวร์

Firmware Suite


Firmware Suite พร้อมให้ดาวน์โหลด

รุ่นที่ใช้งานได้

ES4161 MFP; ES4191 MFP; MB441; MB451; MB461; MB461+LP; MB471; MB491; MB491+; MB491+LP; MPS4200mb; MPS4700mb

* ต้องใช้เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์หลังจากที่ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์แล้ว

การดาวน์โหลดเครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ >


ในการดาวน์โหลด Firmware Suite คุณจะต้องยอมรับ "ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์" โปรดอ่านข้อตกลงนี้ก่อนดาวน์โหลด

อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์ >

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อไฟล์ OKI_MB491_A14.90_0_4_239767.bin
เวอร์ชัน A14.90_0_4
ขนาดไฟล์ 31,852,549 Byte
ค่าแฮช MD5 89a60ade3cc771e357eb60efa657e486

ประวัติการอัปเดต

(Note) Firmware update function is supported from CU version A1.54 or later.

Firmware Ver. A14.90
CU:A1.77
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.32/01.18
Scanner:A1.59

1. Fixed a problem that the image may come out scrambled with using PS driver for macOS 10.14.

----------
Firmware Ver. A14.80
CU:A1.76
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.32/01.18
Scanner:A1.59

1. Treatment of the WPA2 protocol vulnerabilities.
2. Fixed a problem of NTLMv2 authentication function that is used by Scan To Shared Folder.

----------
Firmware Ver. A14.70
CU:A1.75
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.31/01.18
Scanner:A1.59

1. Fixed a problem when using Airprint on Mac OS or iOS, printing job has been finished. But actually no output from the printer.
2. Upgrade Google Cloud Print™ security.

----------
Firmware Ver. A14.60
CU:A1.74
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.30/01.18
Scanner:A1.59

1. The measures of the problem that Fatal Error 002 occurs by printing specific WebPage.
2. Fixed a problem that MFP sends unnecessary reply to a certain command.

----------
Firmware Ver. A14.50
CU:A1.73
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.30/01.18
Scanner:A1.59

1. "TxKind" is changed which is in "Transmit Confirmation Report" and "Check Message Report" of Email/Internet FAX.
2. Fixed a problem that Scan To Shared Folder cannot be performed to OSX10.10.

----------
Firmware Ver. A14.40
CU:A1.72
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.29/01.18
Scanner:A1.59

1. The measures of the problem that error 005 occurs with print via network (Port9100) on the device which downloaded firmware version A14.30.

----------
Firmware Ver. A14.30
CU:A1.72
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.28/01.18
Scanner:A1.59

1. The measures of the problem that error "10a00013" occurs by the connection to Google Cloud Print server.

----------
Firmware Ver. A14.00
CU:A1.70
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.27/01.18
Scanner:A1.59

1. The measures of the problem that LCD panel freezes with keep showing "Scanning" when ScanToEmail function is carried out from ADF in duplex.

----------
Firmware Ver. A13.90
CU:A1.70
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.27/01.18
Scanner:A1.58

1. The measures of the problem that Fatal Error 812 occurs under SNTP server use environment.
2. The measures of the problem that Fatal Error occurs when printer receives the unfair packet transmitted by Android terminal.

----------
Firmware Ver. A13.50
CU:A1.69
PU:00.06.08
Network/WebRemote:A1.26/01.18
Scanner:A1.58

1. Added support Google Cloud Print™  (*1)
2. Postscript and PDF print Bug fix.  (*1)
3. Panel display Bug fix.

(*1)Postscript support models only


OKI Systems (Thailand) Ltd.