เลือกระบบปฏิบัติการ (OS)

เลือกทุกภาษา

นับตั้งแต่ Microsoft ยุติการพัฒนาและสนับสนุน Windows XP, OKI จึงไม่สามารถรับประกันการใช้งานเครื่องพิมพ์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ (OS) ที่มีการยุติการสนับสนุนไปแล้ว

โปรดดูที่หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) ถ้าท่านไม่สามารถหาไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์ได้

หน้าเพจการรองรับระบบปฏิบัติการ (OS) >

ไดร์เวอร์ (Driver)

Windows Printer Driver

เวอร์ชั่น: 3.0.6

ขนาด: 3.4 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2011/2012 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 10.1.31.310

ขนาด: 449.6 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2013/2014 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 11.0.55.310

ขนาด: 428.2 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2015/2016 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 12.0.51.310

ขนาด: 427.0 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2017 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 13.0.0.313

ขนาด: 440.4 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2018 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 14.0.0.313

ขนาด: 436.7 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

AutoCAD 2019 HDI Driver

เวอร์ชั่น: 15.0.0.313

ขนาด: 427.0 KB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

Mac OS X Printer Driver

เวอร์ชั่น: 2.0.1

ขนาด: 2.2 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9

ดาวน์โหลด

โปรแกรมเสริม (Utility)

TerioStation2

เวอร์ชั่น: 1.0.9

ขนาด: 59.7 MB

ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit)

ดาวน์โหลด

OKI Systems (Thailand) Ltd.