ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Scanner Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 3,097,329 Byte
ชื่อไฟล์ SCNI_OSX_020000_287548.dmg
ประเภท Scanner Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 2.0.0
สินค้า CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES3452 MFP; ES4161 MFP; ES4172LP MFP; ES4191 MFP; ES4192 MFP; ES5162 MFP; ES5162LP MFP; ES5462 MFP; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; MB441; MB451; MB460; MB461; MB461+LP; MB470; MB471; MB472; MB480; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MC332; MC342; MC352; MC361; MC362; MC363; MC561; MC562; MC563; MC573; MC843; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; MPS2731mc; MPS4200mb; MPS4700mb
ระบบปฏิบัติการ macOS 11; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12
ภาษา English; Japanese

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for installation.
2. The disk image will be mounted on a desktop.
3. Launch the program by double clinking the icon in the disk image.

OKI Systems (Thailand) Ltd.