ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Scanner Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 14,972,688 Byte
ชื่อไฟล์ MC5(3)x2ES5(3)4x2_ScannerDriver64_102_40135.exe
ประเภท Scanner Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.2
สินค้า ES3452 MFP; ES5462 MFP; MC332; MC342; MC352; MC362; MC562
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for installation.
2. Follow the instructions on the installer screen.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

The MFP needs to be connected to USB or TCP/IP network.

OKI Systems (Thailand) Ltd.