ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Panel Language Setup


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 10,485,760 Byte
ชื่อไฟล์ oppanelosx117_31633.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.1.7
สินค้า B4600; C3530 MFP; C5600; C5650; C5700; C5750; C5800; C5850; C5900; C5950; C710; C8600; C8800; C9650; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3640a3
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2
ภาษา English; French; German; Italian; Spanish

OKI Systems (Thailand) Ltd.