ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PS Printer Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,770,858 Byte
ชื่อไฟล์ MB491-PS-MX-DRV-202_31178.dmg
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 2.0.2
สินค้า ES4191 MFP; MB451; MB471; MB491; MB491+LP; MPS4200mb; MPS4700mb
ระบบปฏิบัติการ macOS 11; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded file to mount it on your desktop.
2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OKI Systems (Thailand) Ltd.