ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Scanner Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 4,542,752 Byte
ชื่อไฟล์ MC5(3)x2_SCNT_OSX3_010002_31131.dmg
ประเภท Scanner Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.2
สินค้า ES3452 MFP; ES5462 MFP; MC332; MC342; MC352; MC362; MC562; MPS2731mc
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา English; Japanese

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded file to mount it on your desktop.
2. Double-click the icon in the disk image to launch.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

-

OKI Systems (Thailand) Ltd.