ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PS Printer Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 4,031,485 Byte
ชื่อไฟล์ C568enos9.sit_31057.hqx
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.0
สินค้า C5600; C5800
ระบบปฏิบัติการ Mac OS 9
ภาษา English

การติดตั้ง

Drag/drop the HQX file onto Stuffit Expander to automatically decode & decompress it. Stuffit Expander is a free utility that can be downloaded from http://www.stuffit.com.

OKI Systems (Thailand) Ltd.