ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Profile Assistant


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 768,019 Byte
ชื่อไฟล์ PA_MACX_305_81652.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 3.0.5
สินค้า  Pro9431Env;  Pro9541Env; C330; C530; C531; C5700; C5750; C5900; C5950; C6050; C610; C6100; C610DM; C610DN2; C6150; C710; C711; C711DM; C821; C822; C830; C831; C841; C8800; C910; C910DM; C911; C911DM; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9600; C9650; C9655; CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3640; ES3640 MFP; ES3640a3; ES5430; ES5431; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES6410; ES7411; ES7411DM; ES8430; ES8431; ES8441; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9410; ES9410DM; ES9431; ES9541; ES9542; MC561; MC562; MC843; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; ML1055; ML910PS; ML9600PS; MPS2731mc; Pro9431; Pro9431DM; Pro9541; Pro9542; Pro9542Env
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา English; German; Italian; Japanese; Korean; Simplified Chinese; Spanish

การติดตั้ง

1. Double click the downloaded file.
2. The disk image will be mounted on a desktop.
3. Launch the program by double clicking the icon in the disk image.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

• The device needs to be connected to USB or TCP/IP network.
• An internal hard disk or an SD memory card is required in a device.
• In macOS, only the PS driver can use the ICC profile registered in the device.
• At the time of the USB cable connection with device which has PS emulation, OS may communicate with the device. In the meantime, this software cannot connect to the device. Please wait until the end of PS data communications (about 1 minute).

OKI Systems (Thailand) Ltd.