ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PS Gamma Adjuster


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 9,391,952 Byte
ชื่อไฟล์ PSHT_ALL_010300_0_290389.exe
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.3.0
สินค้า  Pro9431Env;  Pro9541Env; B430; B431; B431+; B432; B512; B721; B731; B840; B841; C321; C330; C331; C332; C3600; C530; C5300; C531; C532; C5400; C542; C5550 MFP; C5700; C5750; C5900; C5950; C610; C610DM; C610DN2; C612; C650; C710; C711; C711DM; C711WT; C712; C7350; C821; C830; C831; C831DM; C833; C834; C841; C843; C844; C8800; C8800-P; C910; C910DM; C911; C911DM; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9600; C9650; C9655; CX2633 MFP; ES1624; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3032a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3640a3; ES3640pro; ES4132; ES4172LP MFP; ES4191 MFP; ES4192 MFP; ES5112; ES5162 MFP; ES5162LP MFP; ES5430; ES5431; ES5432; ES5442; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES6410; ES6410DM; ES6412; ES6450; ES7131; ES7411; ES7411DM; ES7412; ES8430; ES8431; ES8431DM; ES8433; ES8434; ES8441; ES8443; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9410; ES9410DM; ES9411; ES9431; ES9541; ES9542; KS4132; KS6450; KS8445; MB451; MB471; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MC332; MC342; MC351; MC352; MC361; MC362; MC363; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC563; MC573; MC843; MC852; MC853; MC860; MC862; MC863; MC873; MC883; ML1032; ML1035; ML1055; ML18; ML18NR; ML2020; ML2030; ML22; ML22NR; ML3010; ML3020; ML3050; ML5300; ML5400; ML7300PS; ML9055; ML910PS; ML9300PS; ML9500PS; ML9600PS; MPS2731mc; MPS4200mb; MPS4700mb; MPS5501b; Pro1040; Pro1050; Pro8432WT; Pro9431; Pro9431DM; Pro9541; Pro9541WT; Pro9542; Pro9542Env
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)
ภาษา English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for installation.
2. Follow the instructions on the installer screen.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

• Need to install PS driver.

OKI Systems (Thailand) Ltd.