ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

NIC Setup Utility


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 556,320 Byte
ชื่อไฟล์ NSWO_ALL_010803_0_133855.exe
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.8.3
สินค้า B2200; B401; B411; B431; B801; B820; B821; B840; B841; C301; C310; C312; C321; C330; C3300; C331; C3400; C3520 MFP; C3530 MFP; C510; C511; C530; C531; C610; C711; C811; C822; C831; C841; CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES4131; ES4161 MFP; ES4191 MFP; ES5430; ES5431; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES6405; ES6410; ES7411; ES8140; ES8431; ES8441; ES8451 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; MB441; MB451; MB461; MB461+LP; MB471; MB491; MB491+LP; MC332; MC342; MC350; MC351; MC352; MC360; MC361; MC362; MC561; MC562; MC851; MC860; MC861; MPS2731mc; MPS4200mb; MPS4700mb
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)
ภาษา English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for starting.

OKI Systems (Thailand) Ltd.