ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Panel Language Setup


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,656,911 Byte
ชื่อไฟล์ MC332_342_352_362_562_PDW_OSX_040000_0_276546.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 4.0.0
สินค้า ES3452 MFP; ES5462 MFP; MC332; MC342; MC352; MC362; MC562; MPS2731mc
ระบบปฏิบัติการ macOS 11.0; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Portuguese; Spanish

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded the file to mount it on your desktop.
2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OKI Systems (Thailand) Ltd.