ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Printer Driver Updater (PS)


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 11,575,187 Byte
ชื่อไฟล์ PS_OSX_150002_282009.dmg
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 15.0.2
สินค้า  Pro9431Env;  Pro9541Env; B430; B431; B431+; B432; B440; B4600; B512; B721; B731; B840; B841; C321; C330; C331; C332; C3600; C530; C531; C532; C542; C5750; C5950; C610; C610DM; C610DN2; C612; C711; C711DM; C711DN2; C711WT; C712; C821; C830; C831; C831DM; C833; C834; C841; C843; C844; C8800; C910; C910DM; C911; C911DM; C920WT; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9650; C9655; CX2033 MFP; CX2633 MFP; CX2731 MFP; ES2632a3; ES2632a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3461 MFP; ES3640a3; ES4131; ES4132; ES4140; ES4172LP MFP; ES4180 MFP; ES4191 MFP; ES4192 MFP; ES5112; ES5162 MFP; ES5162LP MFP; ES5430; ES5431; ES5432; ES5442; ES5460 MFP; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES6410; ES6410DM; ES6412; ES7131; ES7411; ES7411DM; ES7411WT; ES7412; ES8140; ES8430; ES8431; ES8431DM; ES8433; ES8434; ES8441; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8461+ MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9410; ES9410DM; ES9411; ES9420WT; ES9431; ES9541; ES9542; KS4132; KS8445; MB451; MB470; MB471; MB480; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MC332; MC342; MC351; MC352; MC361; MC362; MC363; MC560; MC560+; MC561; MC562; MC563; MC573; MC843; MC851; MC851+; MC852; MC853; MC860; MC861; MC861+; MC862; MC863; MC873; MC883; ML910PS; MPS2731mc; MPS4200mb; MPS4700mb; MPS5501b; Pro6410Neon; Pro8432WT; Pro9420WT; Pro9431; Pro9431DM; Pro9541; Pro9541WT; Pro9542; Pro9542Env; pro7411WT
ระบบปฏิบัติการ macOS 11; macOS 10.15
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

· Apply update module
1. Click on the downloaded file
2. Follow the instructions on your computer screen to save the file to your hard disk. (Note the location where you saved the file.)
3. Double click the downloaded file on your system. This will map a drive on the desktop containing the installer.
4. Double click the installer(Printer Driver Updater.pkg) and follow the instructions.
5. Re-add the printer after updating the printer driver.

· Using the uninstaller
1. Click on the downloaded file
2. Follow the instructions on your computer screen to save the file to your hard disk. (Note the location where you saved the file.)
3. Double click the downloaded file on your system. This will map a drive on the desktop containing the installer.
4. Double click the installer(Uninstaller).
5. Follow the instructions on the screen to uninstall.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

· The included update modul updates the printer driver.Please apply after installing printer driver.
· To install this update modul, you need administrator's rights of the computer.
· Please re-add the printer after updating the printer driver.
· Please wait and do not press [Configure] button on the screen during device setting after pressed the [Add] button.
· To uninstall the printer driver on macOS 10.15 or later, use the uninstaller included in this update program.

OKI Systems (Thailand) Ltd.