ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Printer Driver Updater (PS)


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,326,045 Byte
ชื่อไฟล์ OKI PS Printer Driver Updater OSX_010200_270714.dmg
ประเภท Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.2.0
สินค้า B430; B431; B431+; B431S; B440; B721; B731; B840; B841; C321; C330; C331; C530; C531; C610; C610DM; C610DN2; C711; C711DM; C711DN2; C711WT; C831; C841; C911; C931; C941; C942; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3461 MFP; ES4131; ES4140; ES4191 MFP; ES5430; ES5431; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES6410; ES7131; ES7411; ES7411WT; ES8140; ES8431; ES8441; ES9411; ES9431; ES9541; ES9542; MB451; MB471; MB491; MB491+LP; MC332; MC342; MC351; MC352; MC361; MC362; MC561; MC562; MPS2731mc; MPS4200mb; MPS4700mb; MPS5501b; Pro6410Neon; Pro8432WT; Pro9431; Pro9541; Pro9541WT; Pro9542; pro7411WT
ระบบปฏิบัติการ macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

1. Click on the downloaded file
2. Follow the instructions on your computer screen to save the file to your hard disk. (Note the location where you saved the file.)
3. Double click the downloaded file on your system. This will map a drive on the desktop containing the installer.
4. Double click the installer and follow the instructions.

ข้อจำกัดและการแจ้งเตือนอื่นๆ

· This update program updates the printer driver. Please apply after installing printer driver.
· To install this update program, you need administrator's rights of the computer.
· Please re-add the printer after updating the printer driver.
· Please wait and do not press [Configure] button on the screen during device setting after pressed the [Add] button.

OKI Systems (Thailand) Ltd.