ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

ICC Profile (PS)


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 3,362,154 Byte
ชื่อไฟล์ C841-PS-MX-ICC-100_43800.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.0
สินค้า C831; C831DM; C841; ES8431; ES8441
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา Brazilian Portuguese; Czech; Danish; Dutch; English; Finnish; French; German; Greek; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Russian; Simplified Chinese; Spanish; Swedish; Traditional Chinese; Turkish

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon.
2. The disk image will be mounted on a desktop.
3. Copy the ICC profile to the folder you want.

OKI Systems (Thailand) Ltd.