ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Universal PCL5 Printer Driver


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 20,783,968 Byte
ชื่อไฟล์ OKW3C03Z170_277955.exe
ประเภท Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.7.0
สินค้า  Pro9431Env;  Pro9541Env; B401; B412; B420; B430; B431; B432; B440; B4500; B4600; B512; B721; B731; B801; B820; B821; B840; B841; C321; C330; C331; C332; C3600; C530; C531; C532; C542; C5700; C5750; C5900; C5950; C610; C610DN2; C612; C650; C710; C711; C711DN2; C712; C811; C813; C821; C822; C823; C824; C830; C831; C833; C834; C835; C841; C843; C844; C8800; C910; C911; C911DM; C931; C931DP; C941; C941DP; C942; C942DP; C9600; C9650; C9655; ES2032; ES2632a3; ES2632a4; ES3451 MFP; ES3452 MFP; ES3640; ES3640a3; ES4131; ES4132; ES4140; ES4160 MFP; ES4161 MFP; ES4172LP MFP; ES4180 MFP; ES4191 MFP; ES4192 MFP; ES5112; ES5162 MFP; ES5162LP MFP; ES5430; ES5431; ES5432; ES5442; ES5461 MFP; ES5462 MFP; ES5463 MFP; ES5473 MFP; ES6410; ES6412; ES6450; ES7131; ES7170 MFP; ES7411; ES7412; ES7470 MFP; ES7480 MFP; ES8140; ES8430; ES8431; ES8433; ES8434; ES8441; ES8443; ES8451 MFP; ES8453 MFP; ES8460 MFP; ES8461 MFP; ES8462 MFP; ES8463 MFP; ES8473 MFP; ES8483 MFP; ES9410; ES9431; ES9455 MFP; ES9465 MFP; ES9466 MFP; ES9475 MFP; ES9476 MFP; ES9541; ES9542; KS4132; KS6450; KS8445; MB441; MB451; MB460; MB461; MB461+LP; MB470; MB471; MB472; MB480; MB491; MB491+LP; MB492; MB562; MB760; MB770; MC332; MC342; MC351; MC352; MC361; MC362; MC363; MC561; MC562; MC563; MC573; MC760; MC770; MC780; MC843; MC851; MC852; MC853; MC860; MC861; MC862; MC863; MC873; MC883; ML910PS; ML9600PS; MPS2731mc; MPS3537mc; MPS4200mb; MPS4242mc; MPS4700mb; MPS5501b; MPS5502mb; Pro9431; Pro9431DM; Pro9541; Pro9542; Pro9542Env
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)
ภาษา Arabic; Brazilian Portuguese; Catalan; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Greek; Hebrew; Hungarian; Italian; Japanese; Polish; Portuguese; Russian; Spanish; Turkish

การติดตั้ง

1. Double-click on the downloaded file.
2. If [User Account Control] is displayed, click Yes.
A folder is created and then the file is decompressed.
3. [Select Language] is displayed; Select your language and then click OK.
4. [License window] is displayed; click "I Agree" if you accept the user license agreement.
5. Installer launches; follow the steps on the window to install the software.
If the old version printer driver is installed, [Do you want to keep the existing driver or use the new one?] is displayed. Follow the steps to install the new version driver. And it is instructed to restart the OS before install it.
6. If [Program Compatibility Assistant] is displayed, click [This program installed correctly].

OKI Systems (Thailand) Ltd.