ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

ICC Profile (PS)


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 3,537,376 Byte
ชื่อไฟล์ C831C841PS-ICC-ENU-100_21847.exe
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.0
สินค้า C831; C831DM; C841; ES8431; ES8431DM; ES8441
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)
ภาษา Brazilian Portuguese; Czech; Danish; Dutch; English; Finnish; French; German; Greek; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Russian; Simplified Chinese; Spanish; Swedish; Traditional Chinese; Turkish

การติดตั้ง

1. Double click on the downloaded file icon for installation.
2. Follow the instructions on the installer screen.

OKI Systems (Thailand) Ltd.