ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PS Printer Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 10,485,760 Byte
ชื่อไฟล์ C841-PS-MX-DRV-101_35029.dmg
ประเภท Recommended Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.1
สินค้า C831; C831DM; C841; ES8431; ES8431DM; ES8441
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Simplified Chinese; Spanish; Traditional Chinese

การติดตั้ง

This download contains an installer that copies the printer software to your hard disk. Once the installer has finished, add the printer using "System Preferences" > "Print & Scan", "Print & Fax" or "Print Center" (depending on which version of Mac OS X you are using).

OKI Systems (Thailand) Ltd.