ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PPD File


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 27,065 Byte
ชื่อไฟล์ C831_C841_PPD_35022.zip
ประเภท Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.1
สินค้า C831; C831DM; C841
ระบบปฏิบัติการ Linux
ภาษา English

OKI Systems (Thailand) Ltd.