ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Printer Menu Setup


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 2,341,036 Byte
ชื่อไฟล์ B400_PMS_OSX_010010ws_31643.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.10
สินค้า B410; B420
ระบบปฏิบัติการ macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา English; Japanese

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded the file to mount it on your desktop. 2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OKI Systems (Thailand) Ltd.