ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Panel Language Setup


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 3,702,973 Byte
ชื่อไฟล์ B4x0oppanelosx102_31641.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.2
สินค้า B410; B430; B440
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา English; French; German; Italian; Spanish

OKI Systems (Thailand) Ltd.