ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Colour Correct


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 9,868,464 Byte
ชื่อไฟล์ ccu7345enOS9.sit_31635.hqx
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.4
สินค้า C5600; C5700; C5800; C5900; ES2032; ES2632a4
ระบบปฏิบัติการ Mac OS 9
ภาษา English

การติดตั้ง

To install: Drag/drop the HQX file onto Stuffit Expander to automatically decode & decompress it. Stuffit Expander is a free utility that can be downloaded from http://www.aladdinsys.com/.

OKI Systems (Thailand) Ltd.