ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Color Correct Utility


โปรดอ่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไปใช้งาน หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ไปใช้

อ่านเงื่อนไขของข้อตกลงการใช้ >

คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 75,171,978 Byte
ชื่อไฟล์ C5000series_CCU_OSX_020102_31623.dmg
ประเภท Desktop Utility
โปรแกรมเวอร์ชั่น 2.1.2
สินค้า C5500; C5600; C5700; C5800; C5800L; C5900; C6000; C6100; ES2032; ES2632a4
ระบบปฏิบัติการ macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11; OS X 10.10; OS X 10.9; OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3
ภาษา Brazilian Portuguese; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Portuguese; Simplified Chinese; Spanish

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded file to mount it on your desktop. 2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OKI Systems (Thailand) Ltd.