ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PPD File


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 37,159 Byte
ชื่อไฟล์ MB491_MB471_MB451_Linux_110_31267.zip
ประเภท Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.1
สินค้า MB451; MB471; MB491; MB491+LP
ระบบปฏิบัติการ Linux
ภาษา English

OKI Systems (Thailand) Ltd.