ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

Scanner Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 4,772,314 Byte
ชื่อไฟล์ MC5(3)x2_SCNT_OSX4_010011_31262.dmg
ประเภท Scanner Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.11
สินค้า ES4161 MFP; ES4191 MFP; MB441; MB451; MB461; MB461+LP; MB471; MB491; MB491+LP; MPS4200mb; MPS4700mb
ระบบปฏิบัติการ OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4
ภาษา English

การติดตั้ง

1. Double-click the downloaded file to mount it on your desktop. 2. Double-click the icon in the disk image to launch.

OKI Systems (Thailand) Ltd.