ไดร์เวอร์ & โปรแกรมเสริม

PCL5 Printer Driver


คุณสมบัติทางเทคนิค

ขนาดไฟล์ 3,253,639 Byte
ชื่อไฟล์ B4x0PCLallosx1001_31081.dmg
ประเภท Printing Driver
โปรแกรมเวอร์ชั่น 1.0.0
สินค้า B410; B430; B440
ระบบปฏิบัติการ Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2
ภาษา English; French; German; Italian; Spanish

การติดตั้ง

This download contains an installer that copies the printer software to your hard disk. Once the installer has finished, add the printer using "System Preferences" > "Print & Fax".If you are using Mac OS X 10.2, add the printer using Print Center.

OKI Systems (Thailand) Ltd.